Samen door de Crisis
 


Wat doet 'Samen door de crisis'?

Wij als samenleving zijn meer dan ooit aan zet! Veel mensen en organisaties willen helpen. De bereidheid om samen deze crisis te doorstaan is groter dan ooit.

Particulieren en bedrijven die zich, juist nu, maatschappelijk willen inzetten kunnen bijdrage door een financiële donatie te geven. De donaties maken het mogelijk om de vrijwilligersbijdrage aan zzp’ers te betalen, die zich voor de bij ons initiatief aangesloten maatschappelijk organisaties inzetten. 

Deelnemende organisaties krijgen hierdoor kosteloos de extra hulp die zij zo hard nodig hebben en de zzp’ers krijgen hiermee toch financieel een kleine tegemoetkoming in deze moeilijke tijd. 

De vergoeding aan de zzp’ers gaat in de vorm van flexwerkers die worden betaald met een vrijwilligersvergoeding. Per dienst wordt vooraf een vrijwilligers overeenkomst getekend door beide partijen. 

Tenminste 90% van alle donaties gaan direct naar de vrijwilligersvergoedingen. Maximaal 10% van de donaties wordt gebruikt om ict-, netwerk-, administratie, bank- en overige (kantoor)kosten te voldoen.

‘Samen door de crisis’ betaalt zzp'ers die vrijwilligerswerk uitvoeren zelf de vrijwilligersvergoeding. Niet elke hulpinstantie kan namelijk alle vrijwilligers betalen. De vergoeding aan de flexwerkers is een vrijwilligersvergoeding en is in overeenstemming met de regels van de belastingdienst, zodat zij tot €1.700,- per jaar hier geen belasting over betalen.  Wat kun jij doen?

Naast het delen van onze sociale media uitingen, wat we zeer waarderen kun je uiteraard ook de maatschappelijke en sociale initiatieven, maar zeker ook de zzp’ers, in jouw eigen omgeving laten weten dat ze zich voor dit initiatief kunnen aanmelden. 

Verder is elke donatie zeer welkom. Kijk wat je in deze tijd kunt missen om de zzp’ers en maatschappelijke organisaties een steuntje in de rug te geven. Of het nu 5 of 100 Euro is, alles is zeer welkom. Doneren kan op deze pagina!

Ook kan een zzp’er of flexwerker zich aanmelden als vrijwilliger. Dit kan door het formulier in te vullen op de pagina hulp aanbieden. 

Wat betekend dit voor mij als bedrijf?

Misschien heeft u als bedrijf wel veel zzp’ers (onderaannemers) of flexwerkers in dienst en zitten zij nu zonder inkomen. Of u kent zelf binnen uw vrienden en familie een aantal zzp’ers die plotseling thuis zitten. Zij zijn meer dan welkom om zich aan te melden als vrijwilliger. Zij kunnen zo aan de slag voor een vrijwilligersvergoeding. Het is fijn wanneer u ons platform bij hen kenbaar wilt maken.

Het is ook mogelijk om ‘Samen door de crisis’ te steunen middels een financiële donatie of door dit initiatief de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van uw netwerk. 

‘Samen door de crisis’ geeft bedrijven ook de mogelijkheid om met logo en bedrijfsinformatie op de landelijke website (www.samendoordecrisis.nl) te publiceren. 

Op dit moment kunnen er donaties gedaan worden middels overschrijvingen of tikkie Gelieve grote bedragen over te schrijven, daar Tikkie gelimiteerd is met de hoogte van geldbedragen en het aantal donaties per dag.   


Wat betekend dit voor mij als maatschappelijke organisatie?

Deelname is gratis! Het is mogelijk om als organisatie ‘Samen door de crisis’ te steunen. Dit kan doormiddel van het aanleveren van werkzaamheden voor de zzp’ers. Door te steunen middels een financiële donatie. 

Deelnemende maatschappelijke organisaties krijgen een vermelding op de website www.samendoordecrisis.nl en een eigen pagina. Hierop kunnen zij zichzelf voorstellen en zzp’ers in hun eigen stijl naar zich toe trekken. 

Hebben jullie extra helpende handjes nodig? Sluit je dan gratis aan. Dit kan door te mailen naar ikzoek@samendoordecrisis.nl of door het contact formulier in te vullen op www.samendoordecrisis.nl bij hulpvragen. Vermeld bij de aanmelding de locatie, tijden, aantal vrijwilligers en de naam van de organisatie. Bij een succesvolle aanmelding gaan wij het werk uitzetten op een platform genaamd Temper. 

Temper is een platform waar bedrijven en zzp’ers of flexwerkers elkaar kunnen vinden. Op Temper worden namelijk verschillende ‘shifts’ aangeboden. Hier gaat ‘Samen door de crisis’ dan ook gebruik van maken. 

De zzp’ers, de vrijwilligers, kunnen zich ook bij ons aanmelden om aan de slag te gaan. Nadat zij zich hebben ingeschreven op een werk vraag moet er een contract worden getekend door de vrijwilliger. Hierin staat onder andere dat zij een vrijwilligers vergoeding krijgen voor de gewerkte uren en dat zij deze na moeten komen.  


Hoe matchen we vraag en aanbod?

Maatschappelijke organisaties die extra bezetting nodig hebben melden dit zo specifiek mogelijk bij het platform 'Samen door de Crisis'.  Wat voor werk betreft het? Bij welke organisatie? Op welke locatie? Welke kennis of ervaring is nodig voor de opdracht, etc.

'Samen door de Crisis' zet deze aanvragen om in 'shifts' voor een bepaald tarief en een bepaald aantal uren met de bijbehorende informatie en verwachtingen. Deze shifts worden via een platform aangeboden. Freeflexers schrijven op de openstaande shifts in. 'Samen door de Crisis' wijst de shift vervolgens toe aan 1 van de freeflexers. Automatisch wordt via dit platform een opdrachtovereenkomst aangemaakt voor de betreffende shift tussen de freeflexer en 'Samen door de Crisis'. De uitbetaling aan de freeflexers vindt binnen 14 dagen, na goedkeuring van de gewerkte uren door de maatschappelijke organisatie, plaats.
Er kan pas een match worden gemaakt wanneer er ook daadwerkelijk donaties tegenover staan. ‘Samen door de crisis’ kan geen werkzaamheden toekennen zonder dat de penningmeester zekerheid kan geven voor het uitbetaling van de vergoedingen. 


Wat is TOZO?

Het kabinet heeft inmiddels een aantal noodmaatregelen getroffen voor een groot deel van de ondernemers en indirect voor werknemers die door de crisis worden getroffen. Voor zzp'ers is de noodmaatregel TOZO sinds 27 maart geïntroduceerd. Hiermee kunnen zzp'ers en flexwerkers, onder voorwaarden, voor maximaal 3 maanden een beroep doen op een gift van maximaal bijstandsniveau. Bij de toekenning wordt niet gekeken naar vermogen, zoals banktegoeden, en ook niet naar een eventueel partnerinkomen.  

Dit betekend:

  • Voor alleenstaanden vanaf 21 jaar, waaronder alleenstaande ouders, is dit maximaal 1050 euro per maand. 
  • Voor gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar is dit maximaal 1500 euro per maand. 


De noodmaatregel voor bedrijven (NOW), richt zich op doorbetaling aan werknemers van 90% van de loonsom. Hier is geen maximum loon voor vastgesteld. Ook worden er geen eisen of voorwaarden aan de werknemers voor doorbetaling gesteld.

Waar zzp'ers nu dus terugvallen naar bijstandsniveau en daarbij ook nog doorlopende bedrijfskosten hebben, kunnen zij veelal geen gebruik maken van minimaregelingen als huurtoeslag. Terwijl deze toeslagen wel bij de bepaling van het bijstandsbedrag voor levensonderhoud zijn meegenomen. 

Meer informatie over TOZO kunt u vinden op de website van de rijksoverheid

 

 
E-mailen
Map